27.5.2015

Dramski krožek OŠ Belokranjskrega odreda Semič in Društvo prijateljev mladine Črnomelj sta drugo leto organizirala dobrodelno prireditev V POLETJE Z IGRO IN PLESOM v petek, 22. maja, ob 19. uri v Kulturni center Semič.

Prostovoljne prispevke so  namenili delnemu kritju stroškov šole v naravi za 5. razred OŠ Belokranjskega odreda Semič in za delovanje DPM Črnomelj.