Telovadnica Partizan Semič

 

10.10.2014

Nastanek TVD Partizan(Telovadno društvo Partizan)sega v daljno leto 1952. To leto je prišla na OŠ Semič poučevat učiteljica telovadbe Anka Adlešič – Tomc. Prav po njeni zaslugi se je začela razvijati živahna športna dejavnost. Anka Adlešič in Anton Plut (učitelj matematike in fizike) sta bila glavna pobudnika ustanovitve TVD Partizan. K ustanovitvi društva so še veliko pripomogli Ivan Kristan (matičar), Martin Tomc in Franc Magister. Telovadnico so imeli v prostorih Sokolskega doma, ki je obenem služil tudi kot kulturni dom – Dom ljudske prosvete. Kulturne dejavnosti so kasneje preselili v dom, ki je bil pred drugo svetovno vojno v lasti kulturno – športnega društva Orel in ga preimenovali v Kulturni dom Jožeta Mihelčiča...

Telovadnica Partizan Semič v sliki. Foto: Z. Butala